Our Gratitude

Geetanjali Radio Station: Subhash Kelkar
Geetmala Radio Station: Narendra Sheth
Manoranjan Radio Station: Mumtaz Haque
Rockin Raga: Anu Gopalakrishnan
MIINDIA.COM
All our dedicated volunteers

2019 Sponsors

Grand Donors ($10k & up):

    Manoj & Poonam Sachdeva/International Geeta Gurukul Foundation/Sachdeva Care Foundation 
     Raina K Patel Foundation

Diamond Sponsors ($5K & up):

         Arvin & Jaya Shah (Jaya Travels)
         The Bahadur Family Foundation
         The Bhargava Foundation
         Jitendra & Anita Patel          
         
Platinum Sponsors ($2500 & up): 

AIM For SEVA
Anjali Anturkar
Anonymous
Bhushan & Swatee Kulkarni
Chuni Gala
Pallavi & Kishor Sapre
Ram & Mini Garg
Usha Ram
Vimal Puri

Gold Sponsors ($1000 & up):

Amita Pradhan
Anonymous
Abhinav & Reeta Raina
Akshay & Asha Shah
Deepa & Deepak Goel
Deeptha & Shridhar Rao
Duriya & Moinz Lakadawala
Gangadhar & Pushpa Vaishampayan
Geetha & Pradeep Bhandarkar
Guru & Mona Sashital
Hem & Ramesh Mohindra
Hema & Sudhakar Rao
Jehangir Rao
Kusum Rashid
Lalit & Shobha Shah
Leena & Shashi Deshpande
Prakash & Mandakini Gandhi
Preeti Venkataraman
Shobha & Vinay Malviya
Shrikant & Janet Malkar
Subhash & Preeti Kelkar
Sumit Fogla
Suresh & Vijaya Kamath
Suresh & Usha Mangrulkar
Varsha & Vastupal Shah
Vidya Vakharia
Vrajmohan Parikh
Yogesh & Jyoti Shukla

Silver Sponsors ($500 & up):

      Anonymous
       Aneesh & Veena Hegde
      Anjana Khaneja
      Asha Mangalik
       Ashok & Priti Shah
      Asian Indian Women's Association 
      Avinash & Chitra Joshi
      Bhupendra Patel
      Dr. Garapati
      Jaishree Sharma
      Jayakar & Kanmantha Reddy
      Kerala Club 
      Kirit & Nina Shah
      Mohan Chandran
      Nanthini Palani
      Narsingrao & Laxmi Pampati
      Niketa Dani
      Nirdosh & Asha Reddy
      Prabhakar & Stephanie Patil
      Rajendra & Pratibha Modi Foundation
      Shobha & Sharath Chandra
      Srinivas Oruganti
      Sudarshan & Anjali Kumar
      Surekha & Bhimsen Rao
      Taal Academy
      Tushar Desai  

Recurring Donors

2019 Recurring Donors

          Aashish & Preeti Tyagi
          Deepak Parekh
          Girish & Suman Khosla
          Naysha Sheth
          Phalguna Siddapureddy
          Sheela Madepelli
          Tagore Vepa       
          John Wiersba

2018 Recurring Donors

          Aashish & Preeti Tyagi
          Girish & Suman Khoslaa
          Phalguna Siddapureddy
          Tagore Vepa       
          John Wiersba
          Vibha Menawat          

2017 Recurring Donors

          Girish & Suman Khosla
          Phalguna Siddapureddy
          Aashish & Preeti Tyagi

2016 Recurring Donors

          Girish & Suman Khosla
          Phalguna Siddapureddy
          Aashish & Preeti Tyagi      

2015 Recurring Donors

          Girish & Suman Khosla
          Phalguna Siddapureddy
          Aashish & Preeti Tyagi
          Anjali & Balaji Guntur

2014 Recurring Donors

          Girish & Suman Khosla
          Mallari Kulkarni
          Phalguna Siddapureddy
          Aashish & Preeti Tyagi
         Anjali & Balaji Guntur