2015 Advertizers

Aroma Indian Cuisine
Acer Data Labs
Divya Collection
DocSheela's Jewelry
Mutual Of Omaha Insurance
Harsha Gowda
SG Pediatrics
Ram Creation
Highglow Jewelers
Keller Thoma, P.C.
Krishna Salon
Kime Realty
Sqeeky Clean Cleaning Services
East West Spa & Jewelers
Prudential
USA World
Hantz Financial advisors
Jaya Travels
MIINDIA
ED-EN
Northland Radiology
Abhinav & Reeta Raina
Med Share

2015 Sponsors

Diamond Sponsors

Aim for Seva
Arvin & Jaya Shah
Bhargava Foundation
FOMAPI
Rani Bahadur

Platinum Sponsors

Anjali Anturkar
General Motors Foundation
Geetmala Foundation of Michigan
Jitendra & Anita Patel
Kirit & Malti Patel
Suresh & Usha Mangrulkar
Vimal Puri & Ramesh Mangrulkar

Gold Sponsors:

Abacus Services
Avinash & Hema Rachmale
Bhaskar & Lakshmi Shenoy
Chitra & Prasad Amladi
Comerica Bank
Deepak & Geeta Bhandarkar
Future Net Group, INC
Gangadhar & Pushpa Vaishampayan
Guru & Mona Sashital
Jay Kannan
Jain Society of Greater Detroit
Jehangir Rao
Kusum Rashid
KYYBA
Lalit & Shobha Shah
Nirdosh & Asha Reddy
NYX INC.
Oakwood Foundation
Ramesh & Hem Mohinder
Sistar Mortgage
Sridhar Guduguntla
Sri Ram
St. Stephen's Church
Sunkish Consulting
Surekha & Bhimsen Rao
Suresh & Vijaya Kamath
Vinay Malaviya
Usha Ram

Silver Sponsors:

Anonymous
Anil Kumar
Anis Ahmed
Arya Samaj Michigan
Avinash & Chitra Joshi
Bharat Mehta
Bhavesh Shah
Devinder Kakkar
Deepa & Deepak Goel
DMC
Dr. Garapati
Dr. Samudrala
Gore Family Trust
Jay & Bharti Shah
Paul Gill
Rajan Krishnan
Sameer & Chandan Gupte
Shyam Dighe
Prabhakar & Stephanie Patil
Harsha Gowda
Vinod Kukunoor
Deepak Dighe
Mandar Dighe
Sandhya Prabhu
Subhash & Preeti Kelkar
Tusar Desai
Vastupal Shah
Vivek & Veena Joshi

Recurring Donors

2019 Recurring Donors

          Aashish & Preeti Tyagi
          Deepak Parekh
          Girish & Suman Khosla
          Naysha Sheth
          Phalguna Siddapureddy
          Sheela Madepelli
          Tagore Vepa       
          John Wiersba

2018 Recurring Donors

          Aashish & Preeti Tyagi
          Girish & Suman Khoslaa
          Phalguna Siddapureddy
          Tagore Vepa       
          John Wiersba
          Vibha Menawat          

2017 Recurring Donors

          Girish & Suman Khosla
          Phalguna Siddapureddy
          Aashish & Preeti Tyagi

2016 Recurring Donors

          Girish & Suman Khosla
          Phalguna Siddapureddy
          Aashish & Preeti Tyagi      

2015 Recurring Donors

          Girish & Suman Khosla
          Phalguna Siddapureddy
          Aashish & Preeti Tyagi
          Anjali & Balaji Guntur

2014 Recurring Donors

          Girish & Suman Khosla
          Mallari Kulkarni
          Phalguna Siddapureddy
          Aashish & Preeti Tyagi
         Anjali & Balaji Guntur

Our Gratitude

Geetanjali Radio Station: Subhash Kelkar
Geetmala Radio Station: Narendra Sheth
Manoranjan Radio Station: Mumtaz Haque
Rockin Raga: Anu Gopalakrishnan
The Indian Scene: Lipsa Sheth
MIINDIA.COM
All our dedicated volunteers