2016 Sponsors

Corporate Donors:

           GM Foundation
           Meritor, Inc. 

Diamond Sponsors

Bhargava Foundation

Platinum Sponsors

Aim for Seva
Anjali Anturkar
Geetmala Foundation of Michigan
Harish & Monika Verma
Jaya Charitable Foundation
Jitendra & Anita Patel
Raina K Patel Foundation
Suresh & Usha Mangrulkar
Usha Ram

Gold Sponsors:

Ally Bank
Bhaskar & Lakshmi Shenai
Comerica Bank
Deepa & Deepak Goel
Pradeep & Geetha Bhandarkar
Gangadhar & Pushpa Vaishampayan
Guru & Mona Sashital
Hema & Dr. Sudhakar Rao
Jehangir Rao
Kusum Rashid
Lalit & Shobha Shah
Nirdosh & Asha Reddy
Palakurthi Pllc
Parshuram & Meena Date
Preeti Venkatraman
Ramesh & Hem Mohinder
Saras America Incorporated
Smita & Bhuvnesh Khosla
Sri Ram
Sumit Fogla
Suresh & Vijaya Kamath
Vinay Malaviya
Hari & Sharda Agrawal

Silver Sponsors:

Anonymous              Arya Samaj Michigan
Asian Indian Women's Association
Avinash & Chitra Joshi
Bhimsen & Shakuntala Rao
Bichitra
Devinder Kakkar
Dr. Anil Kumar
Dr. Garapati
Dr. Samudrala
Gouri & Steven Roach
Jairam Rajan
Kalpana Yendluri
Latika Mangrulkar
Maritza & Nishith Kikani
Mehta Charitable Fund
Nitin Doshi
Phalguna Siddapureddy
Prabhakar & Stephanie Patil
Preeti & AshishTyagi
Rajan Krishnan
Rojan Samudrala
Savitha Balaraman
Sharbari & Shasank Joshi
Sridhar & Radhika Guduguntla
Subhash & Preeti Kelkar
Sumedh & Namita Sachdev Bahl
Surekha & Bhimsen Rao
Tusar Desai
Varsha & Vastupal Shah
Veena Karla
Vidya Kagal
Vikas & Veena Shah
Vinod Kukunoor

Recurring Donors

2019 Recurring Donors

          Aashish & Preeti Tyagi
          Deepak Parekh
          Girish & Suman Khosla
          Naysha Sheth
          Phalguna Siddapureddy
          Sheela Madepelli
          Tagore Vepa       
          John Wiersba

2018 Recurring Donors

          Aashish & Preeti Tyagi
          Girish & Suman Khoslaa
          Phalguna Siddapureddy
          Tagore Vepa       
          John Wiersba
          Vibha Menawat          

2017 Recurring Donors

          Girish & Suman Khosla
          Phalguna Siddapureddy
          Aashish & Preeti Tyagi

2016 Recurring Donors

          Girish & Suman Khosla
          Phalguna Siddapureddy
          Aashish & Preeti Tyagi      

2015 Recurring Donors

          Girish & Suman Khosla
          Phalguna Siddapureddy
          Aashish & Preeti Tyagi
          Anjali & Balaji Guntur

2014 Recurring Donors

          Girish & Suman Khosla
          Mallari Kulkarni
          Phalguna Siddapureddy
          Aashish & Preeti Tyagi
         Anjali & Balaji Guntur

Our Gratitude

Geetanjali Radio Station: Subhash Kelkar
Geetmala Radio Station: Narendra Sheth
Manoranjan Radio Station: Mumtaz Haque
Rockin Raga: Anu Gopalakrishnan
The Indian Scene: Lipsa Sheth
MIINDIA.COM
All our dedicated volunteers